Sportovní park Rabenberg e.V.
08359/ Breitenbrunn
Telefon: 037756/1710
Fax: 037756/171555
 

 

Sportovní park Rabenberg e.V. je zanesen u obvodního soudu Aue jako registrované sdružení.
Je zastoupen předsedou a ředitelem.

 

Předseda zřizovatelského sdružení: Herr Reinhard Scholz
Ředitel: Herr Sven Röber

Adresa

 
Sportovní park Rabenberg e.V.
08359 Breitenbrunn
Telefon: 037756/1710
Fax: 037756/171555
E-Mail: kontakt@sportpark-rabenberg.de
Homepage: www.sportpark-rabenberg.de
 

 

 

Vereinsregister des Amtsgerichtes Aue Nr. VR S 179
Steuernummer: 11218 143 04539 57

Koncepce & Realizace webové stránky:

 
Haus E
Brückenstraße 13
09111 Chemnitz
Telefon: 0371 / 909850
Email: kontakt@haus-e.de
 

 

Provozovatel

 

Sportovní park Rabenberg e.V.

Marketingabteilung

08359 Breitenbrunn

Telefon: 037756 / 171906

Email: marketing@sportpark-rabenberg.de  

 

 

 

Prekluze z ručení

 
Sportovní park Rabenberg e.V. je jako nabízející obsahy dle §6, odst. 1 mediálních služeb – státní dohody, zodpovědný podle všeobecného práva za „vlastní obsahy“, které dává k využití. Od vlastních obsahů jsou příčné odkazy k rozlišení připravených obsahů jiných nabízejících. Těmito příčnými odkazy drží Sportovní park Rabenberg e.V. v této míře „cizí obsahy“ k užívání, které jsou tímto způsoben označeny (link). Pro tyto cizí obsahy je odpovědný jen tehdy, pokud má z nich (tzn. také protiprávní a trestné obsahy) pozitivní znalosti a je mu technicky možné a přijatelné jejich použití zabránit (§ 6, odst. 2 mediálních služeb – státní dohody). U „odkazů“ se jedná ovšem vždy o „pulzující“ (dynamické) odkazy. Sportovní park Rabenberg e.V. provedl při prvním připojení kontrolu o cizím obsahu, zda jím nebyly vyvolány možné občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti. Není ale povinnen, aby obsahy, na které ve své nabídce poukazuje, stále kontroloval na případné změny, které by zasahovaly do jeho odpovědnosti. Teprve tehdy, kdyby zjistil nebo byl jinými upozorněn, že konkrétní nabídka, ke které dal k dispozici odkaz, vyvolává občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost, bude tento odkaz v nabídce odstraněn, pokud je to technicky možné a únosné. Technické možnosti a únosnost nebude tímto ovlivněna, když i po přerušení přístupu z domácích stránek Sportovní park Rabenberg e.V. bude z jiných servů na protiprávní a trestné nabídky přistoupeno.
 

 

 

Autorské právo

 

Všechny obsahy zveřejněné v internetové nabídce Sportovní park Rabenberg e.V. (layout, texty, obrázky, grafiky, atd.) podléhají autorskému právu. Při každém použití, které není povoleno zákonem o autorském právu, je potřeba předešlého výslovného souhlasu. Toto platí zvláště pro rozmnožování, přepracovní, překládání, ukládání, zpracování, popř. kopírování obsahů z databanky nebo z jiných elektronických medií a systému. Fotokopie a stažení z webových sránek pro soukromé, vědecké a nekomerční účely mohou být vytvořeny. Výslovně dovolujeme a vítáme citaci našich dokumentů a webových stránek, stejně tak jako vsazení odkazů na naší webovou stránku. Všechny v internetové nabídce uvedené a prostřednictvím třetího ochranné známky, podléhají neomezeně ustanovení vždy platným označením a vlastnictví aktuálnímu majiteli. Na základě pouhého jmenování se z toho nevyvozuje, že obchodní značka není třetím chráněna.

 

 

 

Datenschutz

 

In Verbindung mit Ihrem Zugriff auf das Internetangebot des Sportpark Rabenberg e.V. Dresden werden auf unseren Servern für Zwecke der Datensicherheit vorübergehend Daten gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen. Dies können sein:

 • Name der abgerufenen Datei
 • Datum und Uhrzeit des Abrufs
 • Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
 • IP-Adresse
 • verwendeter Browser
 • verwendetes Betriebssystem

Bei der Verwendung der angebotenen Mail-Links und Mail-Formulare werden nur die von Ihnen eingegebenen Daten an den Empfänger der Mail weitergeleitet. In Logdateien können zur Sicherstellung des Betriebes sowie zur Gewährleistung der Datensicherheit die Verbindungsdaten gespeichert werden.

Eine Auswertung dieser Daten erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon sind :

 • Auswertungen bei vorliegen des Verdachtes einer Straftat
 • Auswertungen bei vorliegen eines begründeten Missbrauchsverdachtes
 • in anonymisierter Form für :
  • statistische Zwecke
  • zur Optimierung des Internetangebotes
  • Forschungszwecke

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Datenübertragung, insbesondere per E-Mail, über das Internet derzeit im Wesentlichen ungesichert erfolgt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass übermittelte Daten von Unbefugten zur Kenntnis genommen und eventuell sogar verfälscht werden können.